Pagina www.mcdonalds.ro folosește mai multe tipuri de fișiere cookie.
Continuarea navigării pe această pagină se consideră acceptare a Notei de Utilizare a Fișierelor Cookie

Termeni şi condiții

 

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și reglementărilor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință ca orice alte acorduri între Dumneavoastră și PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. („Compania”) sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. sau al McDonald’s Corporation sau al altora, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca inregistrată și neînregistrată a McDonald’s Corporation sau a PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conținutului. De asemenea, vă informăm că McDonald’s Corporation și PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. își vor asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acționarea în instanță a celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

3. Utilizarea Site-ului

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

 • cu excepția imaginilor persoanelor sau locurilor care se află în afara secțiunii "Presă" al Site-ului, puteti descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și necomercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
 • nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane sau locuri care se află în afara "Presă" din Site fără acordul în scris al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.;
 • Conținutul din secțiunea "Presă" al Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulație generală, publicații comerciale și posturi de radio și televiziune;
 • Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.;
 • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecatorească prin care se cere sau se ordonă PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 • Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

 
4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care le transmiteți pe Site prin poștă electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum intrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanțiilor

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT "CA ATARE", FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

6. Exonerarea de Răspundere

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. ȘI SOCIETĂȚILE AFILIATE, FUNCȚIONĂRII, DIRECTORII, AGENȚII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI SĂU. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la acestea, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licențioase sau calomnioase.

 
De asemenea, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.

8. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiascaă aceste Condiții de Utilizare. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință de Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a Site-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea Site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute dupa orice parte a Conținutului. Nu veți considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, prețentie sau acțiune depusă de către un terț împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs. a Condițiilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAȚI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA, McDONALD’S CORPORATION, NICI SUCURSALELE, AFILIAȚII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENȚII SĂI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI, INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare a acestui Site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul său în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © 2013 PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. Toate drepturile rezervate.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Telefonul Consumatorilor – 021/9551
Acasă Contact Termeni şi condiţiiPolitica de confidențialitateRegulament
Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestui site sunt proprietatea PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.
Conţinutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat, distribuit, republicat sau copiat
fără acordul prealabil scris al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.
© 2018 McDonald’s Corporation
Îmbunătăţim continuu informaţiile paginii de prezentare McDonald’s în România. Pentru orice întrebări sau comentarii aţi avea vă rugăm să ne lăsaţi un mesaj în cadrul secţiunii Contact.