Politica de confidenţialitate IP-CCTV

Ultima actualizare:  16.04.2024

 

Premier Restaurants România S.R.L („Societatea” sau „noi”), cu sediul în Bucureşti, Clădirea America House, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1, este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal, prelucrate prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit inchis IP-CCTV.

Societatea poate actualiza sau modifica prezenta politică, situatie în care vă vom informa, publicand noua versiune pe website-ul Societatii, https://www.mcdonalds.ro (“Site-ul”). Politica actualizată (după caz, modificată) va intra în vigoare si va începe să producă efecte de la data publicării sale pe Site. 

Pentru orice intrebări cu privire la această Politică de confidentialitate IP-CCTV, ne puteti contacta prin email, la adresa [email protected] sau prin poștă sau curierat, la adresa din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1.

Prezenta politică reglementează modul în care gestionăm datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit inchis, IP-CCTV, si include informatii precum:

 1. informatii generale despre sistemul IP-CCTV;
 2. date cu caracter personal prelucrate prin sistemul IP-CCTV;
 3. scopurile si temeiurile prelucrarii;
 4. durata prelucrării;
 5. transferul datelor captate prin sistemul IP-CCTV;
 6. drepturile dumneavoastră, în calitate de persoana vizată.
 1. Informatii generale despre sistemul IP-CCTV

Societatea operează un sistem de televiziune cu circuit inchis – IP-CCTV, exclusiv pentru a asigura paza si protectia, siguranta si securitatea persoanelor si a bunurilor, pentru a preveni, descuraja, gestiona incidentele de securitate si prevenirea savarsirii de infractiuni. Acest sistem face parte din măsurile menite să sustina politicile de securitate ale Societatii.

Sistemul IP-CCTV este un sistem convențional. Toate camerele de supraveghere funcționează 24 ore/zi, 7 zile/săptămână.

Sistemul  IP-CCTV monitorizează suprafata minimă necesară pentru a asigura paza si protectia, siguranța și securitatea presoanelor si a bunurilor, in locatiile Societatii.

Nu functioneaza camere de supraveghere video in zonele ce ofera un grad mai ridicat de discreție (cum sunt, de ex., vestiarele angajatilor sau toalete).

 1. Date cu caracter personal prelucrate prin sistemul IP-CCTV
  In cazul in care vizitati sediul Societatii sau restaurantele si cafenelele noastre - aflate in interiorul clădirilor (inclusiv, de exemplu, in centrele comerciale) sau pe terase - putem prelucra imaginea dumneavoastra, captata de sistemul de televiziune cu circuit inchis IP-CCTV.
 1. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Prelucram imaginea dumneavoastra captata prin sistemul IP-CCTV, exclusiv in scopul asigurarii sigurantei si securitatii, pazei si protectiei persoanelor si bunurilor. Efectuam aceasta prelucrare in interesul nostru legitim (art. 6 (1) lit (f) GDPR) sau pentru conformarea Societatii cu dispozitiile legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (art. 6 (1) lit. (b) GDPR).

 1. Durata prelucrarii

Pastram imaginile captate de sistemul IP-CCTV pentru minim 20 zile, respectiv, maximum 30 zile de la momentul la care au fost captate. Prin exceptie, in cazul in care imaginile sunt folosite in investigarea unor incidente, le putem pastra pana la finalizarea investigatiei.

 1. Transferul datelor captate prin sistemul IP-CCTV

Societatea se angajează să protejeze imaginea dumneavoastră captata prin sistemul IP-CCTV. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate să transfere astfel de date către următoarele categorii de destinatari: 

 • partenerilor contractuali ai Societatii, specializati in prestarea de servicii privind operarea, asistenta tehnica si intretinerea sistemului IP-CCTV. Societeatea selecteaza atent astfel de prestatori, carora nu le permite sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal altfel decat conform instructiunilor Societatii si doar in scopul furnizarii serviciilor contractate. pentru Societate;
 • altor societăţi din cadrul grupului din care face parte Societatea;
 • autorităţilor publice, ca răspuns la solicitari de informaţii din partea acestora, sau pentru protejarea drepturilor, patrimoniului sau siguranţei Societăţii;
 • pentru protejarea drepturilor noastre în cadrul unor litigii;
 • în legătură cu sau pe durata negocierilor care vizează restructurarea Societatii finanţarea sau tranzactii in care este implicata Societatea sau o parte a acesteia, inclusiv, de exemplu, tranzactii care implica transferul Societatii sau a unei parti din aceasta, de către altă entitate. 
   

Nu au loc transferuri periodice sau de rutină.

 1. Drepturile dumneavoastra în calitate de persoană vizată
  În calitate de persoană vizată, beneficiaţi de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile: 
 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii despre operatiunile de prelucrare efectuate de către Societate;
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în condiţiile stabilite de reglementarile aplicabile, confirmarea faptului că datele dumneavoastra sunt sau nu prelucrate de către Societate, iar in cazul in care sunt prelucrate, dreptul de a avea acces la datele respective precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine rectificarea, fără întârzieri nejustificate, din partea Societăţii, a datelor inexacte, precum şi completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat"), respectiv, dreptul de a obține din partea Societatii ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislatia aplicabila;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislatia aplicabila;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Societatii, într-un format structurat, folosit în mod obişnuit şi care poate fi citit automat, precum şi (ii) dreptul de a transmite aceste date către alt operator de date, fără obstacole din partea Societatii, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziţie, respectiv dreptul de a vă opune, pentru motive ce tin de situatia dvs particulara, la prelucrarea datelor efectuata pe baza interesului legitim al Societatii, inclusiv creării de profiluri, cu excepţia cazurilor în care Societatea are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment prelucrării în acest scop;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie;
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul atunci când datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in baza consimtamantului dumneavoastra;
 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Puteţi să vă exercitaţi oricând drepturile menţionate mai sus, trimiţându-ne o solicitare in acest sens, la adresa din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1 sau prin email, la [email protected] 

Prelucrările datelor cu caracter personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, care poate fi contactat la [email protected]

Aceasta Politica de confidentialitate IP-CCTV se completeaza cu Politica de Confidentialitate a Societatii, afisata pe website-ul Societatii, la https://www.mcdonalds.ro