Politica de confidenţialitate

Ultima actualizare:  16.04.2024

 

Premier Restaurants România S.R.L („Societatea” sau „noi”), cu sediul în Bucureşti, Clădirea America House, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1, este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate atunci când vizitați www.mcdonalds.ro („Site-ul”) și locațiile noastre fizice.

În calitate de operator de date, urmărim în permanenţă şi ne asigurăm că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR”).

Societatea poate actualiza sau modifica prezenta politică, situație în care vă vom informa, publicând noua versiune pe Site. Politica de confidențialitate actualizată (dupa caz, modificata) va intra în vigoare și va începe să producă efecte de la data publicarii pe Site. 

Pentru orice întrebări cu privire la această Politică de confidențialitate, ne puteți contacta prin email, la adresa [email protected] sau prin poștă sau curierat, la adresa din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1.

Prezenta politică reglementează modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal și include informații precum:

 1. categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 2. scopurile și temeiurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 3. durata prelucrării acestor date;
 4. drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată şi modul în care le puteţi exercita;
 5. categoriile de entităţi către care putem transfera datele dvs. cu caracter personal (atunci când este cazul).
 1. Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează Societatea?
  Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm depind de contextul interacţiunilor şi raporturilor dumneavoastră cu Societatea, respectiv, cu Site-ul. Astfel, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

  1. În cazul vizitatorilor Site-ului
   Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm în acest context sunt: ora şi data accesării Site-ului şi adresa IP de la care a fost accesat Site-ul. Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră cand accesați Site-ul, pentru a monitoriza traficul şi pentru îmbunătăţirea navigării pe Site. Avem un interes legitim de a efectua aceste operațiuni de prelucrare, pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a Site-ului şi îmbunătăţirea acestuia.

 

1.2. În cazul candidaţilor pentru angajare 

Atunci cand aplicaţi pentru o poziţie în cadrul Societații, completând formularul și încărcând CV-ul pe Site, în secţiunea “Vino în echipa noastră”/”Carieră”, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: poziția /postul pentru care aplicați, nume, prenume, data naşterii, oraşul unde doriți sș lucrați, numărul de telefon, adresa de email, programul de lucru preferat precum și, opțional, talentele, aptitudinile, experiențele dumneavoastră relevante, nivelul salarial așteptat, informațiile pe care alegeți să ni le furnizați în cuprinsul CV-ului dumneavoastră.
 

Toate informațiile pe care ni le furnizați în acest context vor fi prelucrate exclusiv pentru a prelucra solicitarea dumneavoastră, respectiv, pentru conformarea cu legislația și reglementările aplicabile.

Procesul de recrutare pentru aplicațiile transmise prin intermediul Site-ului se realizează direct de catre Societate sau de către împuternicitul nostru, Smartree HRTECH SRL, Cod Unic de Inregistrare 42674725, numar de ordine în registrul comerțului J40/6894/2020 companie specializată în servicii de administrare personal şi recrutare, care acţionează în calitate de împuternicit.

Păstrăm datele dvs. pe durata prelucrării cererii dvs., dar nu mai mult de 6 luni de la data la care ni le-ați furnizat, cu excepția situației în care încheiați un contract de muncă cu Societatea.

În cazul în care Societatea va încheia un contract de muncă cu dumneavoastră, vom păstra datele cu caracter personal pe toată durata angajării precum și ulterior, pentru durata necesară conformării Societații cu reglementările aplicabile.

 

1.3. În cazul completării formularului de contact
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: nume, adresă email, conținutul mesajului pe care ni-l adresați precum și, opțional, numărul de telefon și orașul dumneavoastră.

1.4. În cazul participării la campanii de marketing
Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate în acest context (în funcție de calitatea dumneavoastră – de participant necâștigător sau participant câștigător al campaniei – precum și în funcție de specificul campaniei și în conformitate cu Regulamentul fiecărei campanii în parte) pot fi: nume, prenume, e-mail, telefon, adresa de livrare a premiului.

Pentru detalii privind prelucrarea  datelor cu caracter personal în cadrul fiecarei campanii de marketing, vă rugăm să accesați nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal anexata fiecărui Regulament.

 

1.5. În cazul în care vizitați locațiile noastre fizice. Sistemul de televiziune cu circuit inchis – (IP-CCTV)

Dacă vizitați sediul Societații sau restaurantele și cafenelele noastre, aflate în înteriorul clădirilor (inclusiv, de exemplu, în centrele comerciale) sau pe terase, putem prelucra imaginea dumneavoastră, captată de sistemul de televiziune cu circuit închis IP-CCTV, astfel cum este menționat în această secțiune și detaliat în Politica de confidențialitate IP-CCTV, pe care o puteți accesa aici https://www.mcdonalds.ro/cctv.  

Societatea operează un sistem de televiziune cu circuit închis – IP-CCTV, exclusiv pentru a asigura paza și protecția, siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor, pentru a preveni, descuraja, gestiona incidentele de securitate și prevenirea săvârșirii de infracțiuni. Acest sistem face parte din măsurile menite să susțină politicile de securitate ale Societății.

Caracteristicile tehnice ale sistemului  IP-CCTV

Sistemul IP-CCTV este un sistem convențional. Toate camerele de supraveghere funcționează 24 ore/zi, 7 zile/săptămână.

Zonele aflate sub supraveghere video

Sistemul  IP-CCTV operat de Societate monitorizează suprafața minimă necesară pentru a asigura paza și protecția, siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor, în locațiile Societății.

Nu funcționeaza camere de supraveghere video în zonele ce oferă un grad mai ridicat de discreție (cum sunt, de ex., vestiarele angajaților sau toalete).  

Scopul și temeiul prelucrarii efectuate prin sistemul IP-CCTV

Prelucram datele captate prin sistemul IP-CCTV, pentru o durată limitată de timp și exclusiv în scopul asigurării siguranței și securității, pazei și protecției persoanelor și bunurilor. Efectuăm această prelucrare în interesul nostru legitim (art. 6 (1) lit (f) GDPR) sau, în cazul spațiilor comerciale mai mari de 500mp, pentru conformarea Societății cu dispozițiile legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (art. 6 (1) lit. (b) GDPR).

Durata de stocare a datelor captate prin sistemul  IP-CCTV

Păstrăm imaginile captate de sistem pentru minim 20 zile, maximum 30 zile. Prin excepție, în cazul în care imaginile sunt folosite în investigarea unor incidente, le putem păstra până la finalizarea investigației.

Transferul datelor captate prin sistemul IP-CCTV

Societatea poate colabora cu prestatori de servicii specializați pentru operarea, asistența tehnică și întreținerea sistemului IP-CCTV. Societeatea selectează atent astfel de prestatori, cărora nu le permite să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal altfel decât conform instrucțiunilor Societății și doar în scopul furnizării serviciilor contractate.

De asemenea, putem comunica informațiile stocate de sistemul IP-CCTV către autoritățile competente, la solicitarea acestora. Nu au loc transferuri periodice sau de rutină.


 

 1. Care sunt scopurile şi temeiurile de prelucrare pe care le utilizează Societatea?
  Societatea prelucrează datele cu caracter personal menţionate la secţiunea 1 de mai sus, direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri: 
  1. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru urmatoarele scopuri:
 • Pentru a permite participarea dumneavoastră la campanile noastre de marketing și, în cazul în care sunteți declarat câștigător, pentru a vă putea transmite premiul (a se vedea punctul 1.4 de mai sus);
 • În vederea efectuării demersurilor necesare, prealabile contractului de muncă, respectiv pentru încheierea contractului, în contextul derularii procesului de recrutare (a se vedea punctul 1.2. de mai sus).

Temeiul juridic al acestor operatiuni de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv, executarea contractului (art. 6(1) lit b, GDPR).

  1. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Societății în contextul îndeplinirii obiectului său de activitate:
 • În scopul asigurării funcţionării corespunzătoare şi îmbunătăţirii Site-ului, în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului (a se vedea punctul 1.1. de mai sus);
 • În scopul îmbunătăţirii serviciilor, gestionării solicitărilor/reclamaţiilor primite din partea dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate, în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului (a se vedea punctul 1.1. de mai sus);
 • În scopul gestionării reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări pe care ni le transmiteti prin formularul de contact (a se vedea punctul 1.3. de mai sus);
 • In scopul asigurarii securitatii, sigurantei, pazei si protectiei persoanelor si bunurilor (a se vedea paragraful 1.5. de mai sus), in cazurile in care nu ne revine o obligatie legala in acest sens.

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Societăţii de a gestiona solicitările/reclamaţiile primite, de a recruta personal, de a-şi îmbunătăţi serviciile, de a asigura paza si protectia bunurilor si persoanelor precum şi interesul legitim al Societăţii de a-şi exercita drepturile legale (art. 6 (1) lit. f GDPR).
  

2.3. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Societatii referitor la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din anumite spații comerciale, în cazul în care vizitați locațiile noastre (a se vedea paragraful 1.5. de mai sus).

 

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă îndeplinirea obligațiilor legale ale Societăţii (art. 6 (1) lit. c GDPR).

 1. Durata pentru care prelucrăm datele dumneavoastră

 

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am colectat (sau a scopurilor compatibile cu acestea).

Puteți obține mai multe informații privind durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră sau, după caz, criteriile pe care le folosim pentru a determina această durată, transmițându-ne o solicitare în acest sens la adresa noastră din Bucureşti, Clădirea America House, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1 sau prin email la [email protected]

 

 1. Cum păstrează Societatea, în siguranţă, datele dumneavoastră cu caracter personal?
  Societatea acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal şi înţelege să le protejeze, prin implementarea măsurilor necesare pentru a păstra în siguranţă datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, Societatea implementează mecanisme tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare. Totodata, monitorizăm cu regularitate sistemele pentru a detecta posibile vulnerabilităţi şi atacuri. Doar personalul autorizat al Societăţii, respectiv al tertilor cu care colaborăm, are acces la informaţiile dumneavoastră cu caracter personal si numai in masura minima absolut necesara pentru a isi indeplini obligatiile.
 1. Cui ii poate dezvălui Societatea datele dumneavoastră cu caracter personal şi de ce?
  Societatea se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: 
 • partenerilor contractuali care presteaza servicii pentru Societate, de exemplu, servicii pentru gestionarea/administrarea Site-ului. Selectam atent astfel de prestatori si nu le permitem sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal altfel decat conform instructiunilor noastre si doar in scopul furnizarii serviciilor catre noi;
 • altor societăţi din cadrul grupului din care face parte Societatea, inclusiv pentru posibile iniţiative de promovare, comune;
 • autorităţilor publice, ca răspuns la solicitari de informaţii din partea acestora, sau pentru protejarea drepturilor, patrimoniului sau siguranţei Societăţii;
 • pentru protejarea drepturilor noastre în cadrul unor litigii;
 • în legătură cu sau pe durata negocierilor care vizează restructurarea Societatii finanţarea sau tranzactii in care este implicata Societatea sau o parte a acesteia, inclusive, de exemplu, tranzactii care implica transferul Societatii sau a unei parti din aceasta, de către altă entitate. 
   
 1. Unde transferăm datele cu caracter personal?
  Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate transfera o parte sau toate informaţiile colectate despre dumneavoastră in ţări din Uniunea Europeană sau Spatiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus.

  În situaţii excepţionale, dacă este necesar pentru scopurile enumerate mai sus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terţe, care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecţie. In astfel de situatii, ne angajăm să luăm toate  măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a datelor dumneavoastra cu caracter personal,  indiferent de locul în care acestea sunt transferate si ne vom asigura că aceste transferuri  internaţionale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecţie adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) aşa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziţii legale aplicabile. Ne puteţi contacta în orice moment, folosind datele de contact mentionate in sectiunea 13 de mai jos, dacă doriţi informaţii suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecţie. 
 1. Sunt obligat să furnizez datele cu caracter personal?
  Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru efectuarea demersurilor prealabile sau pentru încheierea/executarea unui contract de munca cu dumneavoastra, de asemenea, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de Societate, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În astfel de cazuri, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea de a participa la procesul de recrutare, respectiv, de a beneficiai de serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră in cadrul restaurantelor/cafenelelor noastre sau prin intermediul Site-ului.
 1. Care sunt drepturile mele în calitate de persoană vizată?
  În calitate de persoană vizată, beneficiaţi de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile: 
 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii despre operatiunile de prelucrare efectuate de către Societate;
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în condiţiile stabilite de reglementarile aplicabile, confirmarea faptului că datele dumneavoastra sunt sau nu prelucrate de către Societate, iar in cazul in care sunt prelucrate, dreptul de a avea acces la datele respective precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine rectificarea, fără întârzieri nejustificate, din partea Societăţii, a datelor inexacte, precum şi completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat"), respectiv, dreptul de a obține din partea Societatii ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislatia aplicabila;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislatia aplicabila;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Societatii, într-un format structurat, folosit în mod obişnuit şi care poate fi citit automat, precum şi (ii) dreptul de a transmite aceste date  către alt operator de date, fără obstacole din partea Societatii, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziţie, respectiv dreptul de a vă opune, pentru motive ce tin de situatia dvs particulara, la prelucrarea datelor efectuata pe baza interesului legitim al Societatii, inclusiv creării de profiluri, cu excepţia cazurilor în care Societatea are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment prelucrării în acest scop;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie;
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul atunci când datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in baza consimtamantului dumneavoastra;
 • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Puteţi să vă exercitaţi oricând drepturile menţionate mai sus, trimiţându-ne o solicitare in acest sens, la adresa din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1 sau prin email, la [email protected] 

Prelucrările datelor cu caracter personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact: [email protected]

 1. Module cookies şi alte tehnologii similare
  Colectăm date prin fişiere cookies şi tehnologii asemănătoare, aşa cum este prevăzut în cadrul Declaratiei cookie-uri de pe Site-ul nostru, utilizând module cookies şi tehnologii similare (de ex.: pixeli, etichete de reclame şi identificatori de dispozitiv) pentru a vă recunoaşte pe dvs. şi dispozitivele dvs. Pentru toate celelalte cookie-uri, in afara celor care sunt strict necesare pentru operarea Site-ului, avem nevoie de permisiunea dvs. Puteţi controla modulele cookies, puteti modifica sau va puteti retrage acordul, prin intermediul Declarației cookie-uri de pe Site-ul nostru, precum si prin setările browserului dvs. şi alte instrumente. De asemenea, puteţi opta să refuzaţi utilizarea de către noi a modulelor cookies in afara celor care sunt strict necesare pentru operarea Site-ului.
 1. Comunicarea în scop promoţional/marketing. Spamming-ul
  Comunicările în scop promoţional/marketing

În ipoteza în care v-aţi exprimat consimţământul expres cu privire la aceasta sau, dacă legislaţia aplicabilă ne permite, Societatea poate utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing, pentru a vă furniza informaţii cu privire la activitatea noastra, pentru a trimite materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale, direct sau prin partenerii nostri contractuali.

Societatea va respecta întotdeauna opţiunile exprimate de dumneavoastră, de a nu fi contactat in scopuri de marketing sau, dupa caz, preferintele privind modul în care puteţi fi contactat in scopuri de marketing.

In ipoteza in care v-ati exprimat acordul pentru a fi contactat in scopuri de marketing, il puteti retrage în orice moment.

Spamming-ul consta in transmiterea de e-mail-uri nesolicitate conţinând reclame sau materiale publicitare care vă sunt trimise fără acordul dumneavoastră.

Societatea nu trimite e-mail-uri de tip SPAM. Societatea nu va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv dar nelimitat la adresa de e-mail) in scopuri de marketing, inclusiv dar nelimitat la comunicari, dacă dumneavoastră nu v-aţi exprimat consimţământul in acest sens, în mod expres.
 

 1. Pentru ce perioadă de timp poate Societatea să vă stocheze datele cu caracter personal?
  Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus. Este, insa, posibil să stocam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioadă mai lunga, chiar şi după indeplinirea scopurilor mai inainte mentionate, in cazul in care este necesar în vederea conformării Societatii cu obligaţiile legale aplicabile.

  În cazul în care alegeţi să aplicaţi pentru un loc de munca pe www.mcdonalds.ro, în calitate de candidat, Societatea va păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru procesul de recrutare, dar nu mai mult de 6 luni de la data la care ne-ati furnizat datele.  Exceptie fac situatiile in care exista un temei legitim care sa justifice pastrarea datelor pentru o perioada mai mare de 6 luni, cum ar fi, de ex., pentru soluţionarea unor eventuale contestatii/ actiuni in instanta.

  În cazul în care completati Formularul de contact, datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către Societate pe perioada cât acestea sunt folosite pentru a vă putea răspunde întrebărilor sau pentru rezolvărea situaţiilor pe care ni le-ati semnalat sau pentru a aduce îmbunătăţiri activităţii noastre, respectând cerinţele legale şi legislaţia în vigoare, inclusiv cele privind arhivarea.

  In ipoteza in care datele dumenavoastra ar fi prelucrate in scop de marketing, dacă vă retrageţi consimţământul pentru astfel de prelucrari, Societatea va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de Societate pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
   

Vă reamintim că aveţi dreptul de a cere ca în orice moment datele dumneavoastră cu caracter personal să fie şterse.

 1. Care este politica Societăţii în legatură cu copiii care folosesc website-ul nostru?
  Considerăm important să protejăm confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale copiilor şi, în acest sens, încurajăm părinţii şi reprezentantii legali să participe şi să monitorizeze activităţile on-line ale acestora, inclusiv utilizarea Site-ului de catre copii.

  Societatea nu prelucreaza în mod intenţionat datele cu caracter  personal ale copiilor.

  Notă specială în cazul copiilor sub 16 ani

  Dacă ai sub 16 ani, te sfătuim să te consulţi cu părinţii sau cu reprezentantul legal ÎNAINTE de a oferi datele tale personale pe website-ul companiei Premier Restaurants România S.R.L. Dacă anumite informaţii din această secţiune nu îţi sunt în totalitate clare, te rugam să ceri ajutorul părinţilor sau reprezentantului legal.

  Notă specială pentru părinţii copiilor sub 16 ani

  Recomandăm părinţilor/reprezentantilor legali să verifice şi să monitorizeze în mod regulat modul deutilizare a adresei de e-mail a copiilor, precum şi activităţile on-line pe care copiii le desfăşoară.

  Vă rugăm să vă asiguraţi că, înainte de a utiliza Site-ul si de a ne trimite date cu caracter personal on-line, copilul dumneavoastră v-a cerut în prealabil permisiunea.

  Ne puteţi cere să ştergem orice informaţie legată de copilul dumneavoastră, trimiţându-ne o solicitare de ştergere la datele de contact mentionate in sectiunea 13 de mai jos. 

 

 1. Actualizarea Politicii de Confidenţialitate
  Societatea poate modifica, periodic, Politica de confidenţialitate. Vă recomandam si va încurajăm să verificaţi periodic Politica de confidenţialitate pentru a vedea cele mai noi informaţii referitoare la practicile noastre în materie de confidenţialitate si protectia datelor. Modificarile Politicii de confidentialitate intra in vigoare si vor produce efecte de la data publicarii politicii, astfel modificata, pe Site-ul Societatii.
   
 1. Unde mă pot adresa dacă doresc să contactez Societatea pentru a imi exercita drepturile în calitate de persoană vizată sau în cazul în care am întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal?
  Ne puteţi contacta in scris:
 • prin posta sau curier, la adresa din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1; sau
 • prin email, la [email protected]
   
 1. IMPORTANT - De ce trebuie să iau cunostinta despre prevederile acestei Politici de confidenţialitate?
  Această Politică de confidenţialitate vă oferă informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul vizitarii Site-ului si a locatiilor noastre fizice, pentru a vă forma o opinie şi a vă decide dacă doriţi să accesaţi acest Site şi, dupa caz, locatiile noastre fizice si să furnizati sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal catre Premier Restaurants România S.R.L.
   

15. Care este atitudinea Societătii faţă de “scam e-mails"?
Au fost semnalate cazuri în care anumite persoane şi organizaţii au primit e-mail-uri care păreau a fi expediate de către McDonald’s sau o organizaţie parteneră cu McDonald’s. Acestea sunt “scam e-mails" care uneori vă cer anumite informaţii precum o parolă sau numele de utilizator şi chiar sume de bani în schimbul unor altor sume de bani mai mari sau alte avantaje, cum ar fi câştigarea unui concurs sau a unei promoţii McDonald’s.

Uneori aceste mesaje par destul de convingătoare deoarece conţin logo-ul McDonald’s sau logo-ul unei mărci McDonald’s sau vin de pe o adresă electronică ce pare a fi din cadrul companiei McDonald’s.

În oricare dintre aceste cazuri, aceste email-uri sunt false şi nu au absolut nicio legatură cu McDonald’s sau cu vreuna dintre organizaţiile partenere; prin urmare, vă sugerăm să verificaţi autenticitatea acestor tipuri de mesaje (indiferent de modalitatea prin care vă sunt transmise) înainte de a le răspunde. De asemenea, McDonald’s vă recomandă să nu trimiteţi bani sau alte informaţii deoarece solicitarea acestora în schimbul unor câştiguri, premii, interviuri de angajare sau orice alt tip de înregistrare, este împotriva politicii McDonald’s.

Dacă aveţi îndoieli în privinţa vreunui e-mail pe care l-aţi primit, vă rugăm sa ne scrieţi, prin email, la adresa [email protected] sau prin scrisoare adresata Premier Restaurants Romania SRL, la adresa din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1pentru a ne înştiinţa despre aceste incidente. De asemenea, puteţi cere ajutorul sau sfatul furnizorului dumneavoastră de internet.