1. Prin utilizarea Serviciilor Online, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare

Accesul şi utilizarea site-ului mcdonalds.ro  precum și a altor produse digitale unde se regăsesc aceste condiții de utilizare („Serviciile online”) sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând Serviciile online aferente, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. cu privire la utilizarea Serviciilor online („Compania") sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare, vă rugăm să nu folosiți Serviciile online.

 

2. Proprietatea Conţinutului

 

Serviciile Online şi tot ceea ce este cuprins în acestea, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile ("Conţinut") sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. sau al McDonald’s Corporation, cu excepţia cazului în care nu este specificat altfel. Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marca înregistrată şi neînregistrată a McDonald’s Corporation sau a PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conţinutului. De asemenea, vă informăm că McDonald’s Corporation şi PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea în instanţă a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

 

3. Utilizarea Serviciilor Online

 

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu garantează că Serviciile Online vor putea fi utilizate pe un dispozitiv anume sau rulând un anume software. Utilizatorii sunt responsabili pentru buna funcționalitate a dispozitivelor software sau serviciilor necesare pentru utilizarea Serviciilor Online.

 

Serviciile Online vor putea fi accesate de către utilizatori doar utilizând dispozitive pe care le dețin sau controlează și doar prin sisteme de operare autorizate. De asemenea, utilizatorii sunt responsabili pentru orice taxe sau costuri aferente utilizării serviciilor de mesagerie sau date.

 

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. are dreptul de a actualiza sau înceta Serviciile online, cu sau fără notificare prealabilă.

 

3. Utilizarea Serviciilor Online

 

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. acordă permisiunea de a utiliza Site-ul și Serviciile Online mcdonalds.ro în următoarele condiţii:

 • cu excepţia imaginilor persoanelor sau locurilor care se află în afara secţiunii "Presă" al Site-ului, puteti descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;
 • nu aveţi permisiunea să utilizaţi imagini cu persoane sau locuri care se află în afara "Presă" din Site fără acordul în scris al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.;
 • conţinutul din secţiunea "Presă" al Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulaţie generală, publicaţii comerciale şi posturi de radio şi televiziune;
 • nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din conținut sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.;
 • Este interzis să folosiţi Serviciile Online pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 • Este interzis să utilizaţi Serviciile Online în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial;
 • HappyMealReaders. In cadrul anumitor campanii Happy Meal, utilizatorii pot scana codul QR de pe cărțile disponibile în cadrul Happy Meal, fiind redirecționați către diverse jocuri pe website-ul dedicat programului. Jocurile vor putea fi accesate doar utilizând telefonul mobil. Instrucțiunile pentru joc vor fi disponibile pe pagina dedicată fiecărui joc.  Accesarea jocului nu presupune logarea sau colectarea de date.
 • PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitatea asupra funcționării jocurilor. Este interzisă utilizarea jocurilor în alte scopuri decât acela în care acestea au fost puse la dispoziție.
 • Utilizarea jocurilor HappyMealReaders este doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut.

 

4. Confidenţialitate

 

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care le transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

 

5. Lipsa garanţiilor

 

ÎNTREG CONŢINUTUL SERVICIILOR ONLINE POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT "CA ATARE", FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

 

6. Exonerarea de Răspundere

 

UTILIZAREA SERVICIILOR ONLINE ESTE ÎN TOTALITATE PE RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. ŞI SOCIETĂŢILE AFILIATE, FUNCŢIONĂRII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

 

7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

 

În cadrul Serviciilor Online se poate face trimitere către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a fi utilizate în functie de preferintele dvs. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la acestea, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licenţioase sau calomnioase.

 
De asemenea, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L.

 

8. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

 

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de Condiţiile de Utilizare actualizate.

 

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încât Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a Site-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea Site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute dupa orice parte a Conţinutului. Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, preţentie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs. a Condiţiilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

 

UTILIZAŢI SERVICIILE ONLINE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA, McDONALD’S CORPORATION, NICI SUCURSALELE, AFILIAŢII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENŢII SĂI SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SERVICIILOR ONLINE NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI, INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

 

9. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

 

Aceste Condiţii de Utilizare ale Serviciilor Online sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

 

Copyright © 2022 PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. Toate drepturile rezervate.